Дібрівська філія І-ІІ ступенів навчально-виховного об`єднання " Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 - дошкільний навчальний заклад"

 

Методична робота

 Динамічна група початкових класів

 Динамічна група вчителів початкових класів працює над проблемним питанням: "Активізація навчально - виховного процесу з використанням інноваційних технологій та урахування індивідуальних й вікових особливостей дітей"

 

 

                                          ЗАСІДАННЯ  №1

 

 

 №

 

Основні питання до розгляду

 

Хто готує

 

Відмітка

 

 1.

Аналіз навчально-виховного процесу за 2017– 2018 н.р.

Коригуючий

 

 2.

Вибір голови і секретаря ДГ

 

 

 3.

Обговорення і доповнення плану роботи ДГ. Обмін досвідом з питань підготовки до нового н.р.

 

Всі члени ДГ

 

 4.

Вивчення нормативних документів, обговорення типових навчальних програм,

Вимог до ведення класного журналу

 

Всі члени ДГ

 

 5.

Обговорення державного стандарту освіти

Всі члени ДГ

 

 6.

Опрацювання інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Особливості навчально-виховного процесу в початкових класах

загальноосвітніх навчальних закладів у 2018 – 2019 н.р.»

 

Всі члени ДГ

 

  7.

Перевірка стану забезпечення підручниками учнів 1 – 4 класів на н.р.

 

Всі члени ДГ

 

 8.

Адаптація учнів 1 класу до навчання в початковій школі

 

Котляренко С.В.

 

 

                                                 

                                               ЗАСІДАННЯ  №2

                                        

 

 №

 

Основні питання до розгляду

 

Хто  готує

 

Відмітка

 

 1.

Засоби розвитку творчої діяльності молодших школярів

 

Коломієць Т.І.

 

 

 2.

Результати навчальних досягнень учнів 1 і 2 класів, які працюють за Типовою програмою нового Держстандарту

 

Кожара Ф.А.

 

Березніченко Г.Б.

 

 3.

Робота з обдарованими дітьми

 

Всі члени ДГ

 

 4.

Розвиток творчих здібностей молодших школярів

 

 

Коломієць Т.

 

 5.

Огляд новинок методичної літератури

 

Всі члени ДГ

 

 

ЗАСІДАННЯ  № 3

 

  №

 

 Основні питання до розгляду

 

 Хто готує

 

Відмітка

  1.

 Використання інтерактивних технологій

 з метою розвитку творчої особистості

 

Котляренко

 

  2.

 Формування мовленнєвої компетентності учнів початкових класів

 

Березніченко

 

  3.

 Особливості підсумкових контрольних для проведення ДПА у 4 класі

 Коломієць      

 

  4.

  Інформація про рівень вихованості учнів

  Всі члени

        ДГ  

 

  5.

  Огляд методичної літератури

  Всі члени

        ДГ

 

 

                                             ЗАСІДАННЯ  № 4

 

  №

 

   Основні питання до розгляду

 

  Хто готує

 

 Відмітка

 

  1.

 

  Аналіз навчальних досягнень учнів початкових класів за 2018 – 2019 н.р.

Коломієць Т.

Котляренко

Березніченко

 

 

  2.

 

  Аналіз результатів ДПА у 4 класі.

 

Коломієць Т.     

 

 

 

  3.    

 

  План проведення навчальних екскурсій

Класні керівники

1 -  4 кл.

 

 

  4.

 

 

 

  5.     

  Планування роботи ДГ вчителів початкових класів на наступний навчальний рік.

 

  Огляд новинок методичної літератури

 

  Всі члени

       ДГ

 

  Всі   члени

       ДГ

 

 

 

 

 

Аналіз роботи   

                    динамічної групи вчителів початкових класів

Дібрівської філії І – ІІ ступенів НВО «Новомиргородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2 – дошкільний  навчальний заклад»  за 2017 – 2018 н.р.

         Злагоджена робота динамічної групи вчителів сприяла підвищенню професійного рівня, педагогічної майстерності, загальній культурі вчителів початкових класів Дібрівської філії І – ІІ ступенів НВО «Новомиргородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2 – дошкільний навчальний заклад» .На засіданнях було розглянуто нормативно – правові документи для роботи початкової школи, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін,обговорення педагогічної преси , методичної літератури; опрацьовано методику  проведення нестандартних позакласних занять,  систематизовано проведення аналізу навчальних досягнень учнів за рік.

У період між засіданнями членами групи  вивчено і обговорено педагогічні досвіди вчителів школи, району , області . Системою роботи кожного вчителя початкових класів стало вивчення якості знань , умінь та навичок учнів їх аналіз, вивчався рівень вихованості дітей. Проведено різноманітні творчі конкурси, свята, екскурсії. Аналізуючи роботу всіх членів динамічної групи, можна встановити зв’язок : самоосвіта – якість викладання – якість знань учнів; від творчого вчителя – до творчого учня. Слід відзначити в роботі протягом  цього навчального року цікаві види діяльності : творчий звіт вчителя,що атестується,методичні оперативки, рефератні звіти, відкриті   нестандартні уроки в початкових класах , творчі дискусії, методичні діалоги, захист презентацій, представлення власних методичних робіт, аукціон педагогічних ідей, ділова гра.

         Членами динамічної групи удосконалено роботу з творчо-обдарованими дітьми . Проведено шкільні олімпіади з рідної мови, математики.

          Наша група стала активним учасником у роботі районного МО, засіданнях методичної ради школи, педагогічних семінарах семінарах.

Проведено 4 засідання групи ,   відкритих уроків – 8, виховних заходів – 6.

Роботу динамічної групи вважати на достатньому рівні.

 

 

Динамічна група класних керівників

 

 Динамічна група класних керівників працює над проблемним питанням: "Формування творчої, соціально активної, всебічно розвиненої особистості через впровадження новітніх виховних технологій".

 

І-засідання ( організаційне)

«Стратегічні  напрямки  виховання  у  вимірах  сьогодення»

31.08.2018 р.

1.

Про  результати  виховної  роботи  у 2017-2018  навчальному  році

Голова  динамічної  групи  класних  керівників

2.

Визначення  основних  напрямків  методичної  роботи  на  2018-2019 н. р.

Голова  динамічної  групи  кл.  к.

3.

Затвердження  плану   роботи  динамічної  групи  класних  керівників  на  2018-2019 н. р.

Голова  динамічної  групи  кл.  к.

4.

 

 

Розподіл  доручень  між  членами  динамічної  групи

 

Голова  динамічної  групи  кл.  к.

 

5.

Спланувати  роботу  та  наповнити  картотеку  на  учнів  «групи  ризику»  та  дітей  із  сімей,  які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах

Класні  керівники

6.

Вступний  інструктаж  з  безпеки  життєдіяльності  школярів. Обговорення. Складання  памꞌяток.

Класні  керівники

7.

Проведення  анкетування  класних  керівників  з  метою  зꞌясування  труднощів  у  роботі.

Голова  ДГ  класних керівників,  класні  керівники

8.

 

 

Обмін  досвідом  «Планування  виховної  роботи  з  класним  колективом»

Класні  керівники

 

 

9.

Нормативно-правове  забезпечення

виховного  процесу 

Голова  Д Г  класних  керівників

     

ІІ – засідання

« Правове  виховання  учнів   в  сучасній  школі»

31.10.2018 р.

1.

Правовий  аспект  у  вихованні  учнів.

Тиждень  права  « Права  людини»

 

Поліщук  Л.А.

2.

Організація  системи  профілактики  правопорушень  серед  дітей  та  підлітків  шкільного  віку  на  основі  гуманізації  сучасної  школи

Голова  Д Г класних  керівників

3.

Психолого-педагогічні  основи  спілкування  з  дітьми. Виявлення  учнів  схильних  до  правопорушень. Індивідуальна  робота  з  школярами  такої  категорії. Анкетування.

Голова  Д Г  кл.  к.

4.

Вчитель  і  проблема  дисциплін,  або  як  прийнято  відповідати  на  неприйнятну  поведінку  учня

Березніченко Г. Б.

5.

Аукціон  педагогічних  ідей: «Шляхи  вдосконалення  виховання  громадянина-патріота»

 

Кожара Ф.А.

6.

Круглий  стіл: «Творчий  підхід  до  організації  виховного  процесу  як  умова  інноваційного  розвитку  школи. Сучасні  виховні  технології  в  роботі  класного  керівника.»

Голова Д Г   кл.  к.,  класні  керівники

7.

Створення  « Скриньки  довіри».

« Які  традиційні  та  інноваційні  форми  роботи  з  правового  виховання  є  результативними?»

Кожара  Ф.А.,

Коломієць  Т.І.

8.

Виховний  захід  до  Дня  писемності  «Бринить,  співає  наша  мова,  чарує,  тішить  і  пꞌянить»

 

Бурꞌянувата  Н.І.

9.

Трагедія  і  біль  України  1932-1933 рр. Виховний  захід  до  дня  памꞌяті  жертв  голодомору.  Урок  памꞌяті  «Ми  молимось  за  вас!»

Беценко  Т. І.

10.

Українські  вечорниці  «Увечері  на  Андрія»

 

Поліщук Л. А..,

 

 

ІІІ – засідання

« Формування  в  учнів  культури  поведінки  та  спілкування,  навчання,  їх  способів  розвꞌязування  конфліктів»

16.01.2019р.

1.

 

Використання  новітніх  технологій  у  виховній  роботі

 

Кожара  Ф.А.

2.

 

Система  роботи  класного  керівника  по  формуванню  в  учнів  культури  поведінки  та  спілкування

Поліщук  Л.А.

3.

 

Про  результати  контролю  за  якістю  проведення  виховних  годин

 

Заступник  директора з НВР

4.

 

Практикум  «Дружити  потрібно  вміти». Створення  презентації  «Абетка  ввічливих  слів»

 

Котляренко С.В.

5.

 

Вивчення культури поведінки учнів в класі. Програма спостереження на уроці. Орієнтовна програма спостереження за учнями на перервах.

Коломієць Т.І.

6.

Виховний захід «Наша мова калинова»

Бурꞌянувата  Н.І.

7.

Практичний  семінар. Тема «Від  до  самопізнання  до  самовдосконалення»

 

Заступник  директора  з НВР,

голова ДГ

8.

 

Ознайомлення з новинками фахової літератури

 

 

Беценко Т.І.

 

 

ІV – засідання

«Формування в школярів високої громадської активності та національно – патріотичної свідомості»

 

                     13.03.20019р.

 

Патріотичне виховання як соціально-педагогічна проблема сучасності

 

 

 

Котляренко С.В.

 

 

Форми та методи формування національної свідомості та патріотизму серед школярів

 

 

 

Березніченко Г.Б.

 

 

Обмін досвідом між класними керівниками :

─ виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей;

─ система роботи з патріотичного виховання;

─ шляхи формування національної свідомості школяра;

─ виховання поваги до державних символів.

 

 

Класні керівники

 

Організація спільної роботи педагогів, батьків, учнів.

Класні керівники

 

Шевченківські дні

Бурꞌянувата Н.І.,

 

Огляд методичноїлітератури, нормативних документів зданого питання

Коломієць Т.І.

 

Відвідування виховної години класного керівника

«Єдиний  мій,  коханий,  рідний  краю»

 

Беценко Т.І.

 

 

 

V – засідання

«Удосконалення родинного виховання учнів»

15.05.2019р.

 

 

Спільна робота громад кості, школи та сімꞌїу становленні особистості учня

Березніченко Г.І.

 

Індивідуальна робота класного керівника з батьками (з досвіду роботи)

Бурꞌянувата Н.І.

 

Співпраця  з  батьками – ефективні  шляхи  взаємодії  класного  керівника.

● Здоровий родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини;

● Єдність вимог батьків та вчителів у ставленні до дитини.

Класні керівники та батьки 5-7 кл.

 

Виховання толерантності.  Виховний  захід  «Яким  є  ідеал  сучасної  молоді , громадянина  України»

Коломієць  Т.І.

 

Аналіз  роботи   Д Г  класних  керівників  за                2018-2019 н. р.

Голова Д Г кл. к.

 

 

Круглий стіл: «Нові форми роботи з учнями»

 

 

 

Класні керівники

 

 

Ознайомлення з новинками фахової літератури

 

 

Котляренко С.В.

 

Тренінг  «Шлях  до  успіху»

Поліщук  Л.А.

 

Родинне свято

 

Класні  керівники

 

Зібрання пропозицій учителів, батьків, учнів щодо планування виховної  роботи на 2019-2020н. р.

 

Класні керівники

 

 

Аналіз  роботи  динамічної  групи  класних  керівників  Дібрівської  філії  І-ІІ ступенів  НВО  «Новомиргородська  ЗШ  І – ІІІ ступенів  № 2 – дошкільний  навчальний  заклад»

 У  2017-2018 н.  р.  динамічна  група  класних  керівників  працювала  над  проблемним  питанням  «Впровадження  інтерактивних  технологій  в  навчально-виховний  процес». До  складу динамічної  групи  входило  8  вчи-телів : Котляренко  С.В.,  Кожара  Ф.А.,  Коломієць  Т.І.,  Беценко  Т.І.,  Березніченко   Г.Б.,  Бурꞌянувата  Н.І.,  Федорова  А.С.  і  Поліщук  Л.А.

Протягом  навчального  року  було  проведено  5  засідань  динамічної  групи.  Згідно  з  принципами  й  положеннями  нормативних   і  директивних документів  про  освіту,  рекомендаціями методичної  ради  школи  робота  динамічної  групи  класних  керівників  була  спрямована  на  системний  підхід  до  виховання  учнів,  підготовки  їх  до  життя  і  праці,   впровад-ження  в  практику  роботи  школи  національної  системи  виховання .

   Динамічна  група  класних  керівників  працювала  над  вирішенням  першочергових  завдань  виховання  учнів  у  сучасних  умовах. Робота  з  педагогами  була  сконцентрована  на  вирішенні  проблемного  питання,  використанні  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  нашої  школи.  Її  побудовано  на  основі  системного  підходу  та  принципів  неперервної  освіти  педагогічних  працівників,  на  діагностичній  основі,  глибокому  вивчені  та  аналізі  результативності  виховного  процесу  і  рівня  вихованості  учнів,  рівня  професійної  підготовки  педагогів.

  Головною  метою   виховання  на  сучасному  етапі  є  передача  молодому  поколінню  соціального  досвіду,  багатств  духовної  культури  народу,  його  соціальної  ментальності,  своєрідного  світогляду. Значну  увагу  приділяємо  формуванню  в  учнів  комплексну  особистість  якостей  і  рис  характеру,  які  є  спонукальною  силою  їх  повсякденних  дій  та  вчинків: чесність,  порядність,  принциповість,  дисциплінованість  та  працьовитість;  формуванню  екологічної  культури  школярів. Всі  учні  приймали  активну  участь  у  екологічних  акціях  та  трудових  десантах.

 Класний  керівник  має  бути  яскравою,  інтелігентною,  неповторною  особистістю,  носієм  загальнолюдських  цінностей,  прагнути  до  постійного  вдосконалення,  духовного  зростання.

У  своїй  роботі  застосовували  такі  інтерактивні   форми  діяльності  як  круглі  столи,  тренінги,  де  здійснювалися  практичні  обговорення  та  аналіз  змісту  навчальних  програм,  надавалася  допомога  членам  динамічної  групи в  реалізації  завдань,  що  стоять  перед  педагогами. Відвідували  виховні  заходи,  організовували  та  проводили  батьківські  збори,  лекції,  зустрічі,  диспути.

    У  2018-2019  н.  р.  члени  методичного  обꞌєднання   класних  керівників  продовжать  роботу  щодо  реалізації  науково-методичної  проблеми«Впровадження  інтерактивних  технологій  в  навчально-виховний  процес»  та  над  вирішенням  наступних  завдань: 

● організація  навчально-патріотичного  виховання  дітей  у  навчальному  закладі;

● підвищення  теоретичного,  науково-методичного  рівня  підготовки  класних  керівників  із  питань  здоровꞌязберігаючих  технологій;

● оволодіння  класними  керівниками  основами  інформаційно-комунікативних  техн

3) Динамічна група вчителів гуманітарного циклу  працює над проблемою: "Сучасні інноваційні технології навчання та їх використання на уроках предметів суспільно-гуманітарного  циклу з метою активізації діяльності,розвитку особистості  здобувачів освіти, підвищення якості знань".

 

Динамічна група вчителів гуманітарних дисциплін

Динамічна група вчителів гуманітарних дисциплін працює над проблемним питанням: "Активізація інтерактивних технологій навчання як засіб ефективного засвоєння знань учнів"

   ПЛАН

РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ГРУПИ ВЧИТЕЛІВ

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

      ДІБРІВСЬКОЇ ФІЛІЇ І - ІІ СТУПЕНІВ

НА  2018-2019Н. Р.

 

 

 

п/п

 

Дата

прове-

дення

 

 

 

 

Питання,які розглядатимуться

 

Хто готує

 

Форма

про-

ведення

 

Приміт-ки

 

 

 

1.

                         Вересень

 

 

 

 

 

1.Опрацювання офіційних документів

 Міністерства освіти України:

а)вивчення пояснювальних записок до програм  предметів гуманітарного циклу.

2.Аналіз якості знань учнів за минулий навчальний рік.

 

заступник  завідувача

Голова ДГ

 

                    Круглий стіл

 

 

 

 

 

2.

                  Листопад              

         

 

 

 

1.Обмін досвіду про форми та прийоми роботи з обдарованими дітьми .

2.Ознайомлення з інноваційними технологіями ,передовим досвідом вчителів області ,району.

3.Відкритий урок з української літератури з використанням нових технологій.

4.Самоаналіз та аналіз відкритого уроку.

5.Обговорення стану підготовки учнів до  районних олімпіад.

 

 

вчит.предм.

 

голова ДГ

 

вчит.укр.мов

 

вчителі предм.

 

панорама педагогічних  ідей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

              Січень

1.Створення ситуації успіху на уроках світової літератури..

2.Розвивальні технології на уроках англійської мови.

3.Відкритий урок з української мови.

4.Самоаналіз та аналіз відкритого уроку.

5.Використання на уроках історії нетрадиційного,нестандартного підходу до організації творчої діяльності учнів.

6.Підведення підсумків роботи методоб'єднання  за перший семестр.

7.Виконання навчальних програм за І семестр.

8.Затвердження календарних планів на ІІ семестр

вчит. заруб.літ.

вчит. англ.. мови

 

 

 

 

вчит.історії

голова ДГ

заст.завід.

 

завідуюч.

заступн.завідуючого

Семінарське  заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

семінарське

 

заняття

 

 

4.

                         Березень

 

1.Форми та методи викладання спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів.

2.Урок-панорама із історії.

3.Самоаналіз та аналіз відкритого уроку.

4.Звіт вчителів про результати проведення предметного тижня,присвяченого Шевченківським дням. Оформлення тематичної папки.

5.Творчі звіти вчителів,які атестуються .

6.Про організацію повторення вивченого

матеріалу.

голова ДГ

 

вчит.історії

 

 

 

вчит.укр.мови та літ.

 

заст.завідуючого

Методичний семінар